Myldretid

Menu

Blog

A for Amagerterminalen (Bussernes ABC)

Af Thomas de Laine | Skrevet i Bussernes ABC, Bushistorie | 1 kommentar

Dette er første afsnit i serien Bussernes ABC, der for hvert af alfabetets 29 bogstaver vil omhandle et busrelateret sted i Storkøbenhavn. Jeg garanterer for, at alle 29 bogstaver bliver dækket, også de besværlige. Men vi begynder centralt og med et "nemt" bogstav: A.

Amagerterminalen opstår

Amagerbanens buslinjer havde siden 1947 i samdrift med Københavns Sporveje været ført ind over Langebro til Rådhuspladsen. Det var linjerne 30, 32, 33, 34 og 35, som der var indrettet endestation for i nordøstsiden af H.C. Andersens Boulevard ved Dragespringvandet - lige ved rådhuset. Her holdt busserne bagved hinanden, indtil de efter afgang kørte gennem Vesterbrogades forlængelse til Vester Voldgade og retur mod Langebro og Amager.

Pladsforholdene var sikkert en del af årsagen til, at man i 1961 etablerede en ny bushavn for Amager-linjerne i nordøstsiden af H.C. Andersens Boulevard ved Den lille Hornblæser ud for nr. 13-17, dvs. mellem Rådhuspladsen og Studiestræde. Politiet havde dog også kritiseret bussernes højresving ved Richshuset, hvor busserne ved afgang krydsede menneskestrømmen i fodgængerfeltet ved Vesterbrogade, og denne uheldige situation kom man nu væk fra.

Den nye bushavn, der også kendes som Amagerterminalen, var integreret med en lokalkørebane og indrettet med seks skrå heller, hvortil der kørtes ind direkte fra H.C. Andersens Boulevard, og hvor busserne holdt med front mod nord ind mod lokalkørebanen. Herudover var der plads til busstoppested i selve lokalkørebanen, og der har senere også været skråt busstoppested i østenden af lokalkørebanen før den første skrå helle. De høje bygninger langs boulevarden i kombination med bussernes front mod nord gav ofte et lidt vanskeligt lys at fotografere busser i.

Amagerterminalen som bygget

Amagerterminalen som den faktisk så ud gennem mange år, gengivet fra en lokaplan for Rådhuspladsen.

Amagerterminalen i KS-nyt

Tegning af den kommende Amagerterminal i KS-nyt, endnu før den blev bygget.

Amagerterminalen blev taget i brug ved overgangen til vinterkøreplanen 1. november 1961, hvor linjerne 30, 32, 33, 34 og 35 forlængedes til terminalen og herefter kørte tilbage mod Langebro ad Studiestræde og Vester Voldgade. I Vester Voldgade opsamledes desuden passagerer fra et stoppested ud for Rådhuset. Den nye, længere rute gav anledning til, at køretiderne forlængedes med 1-3 minutter.

Linje 32H og 30 i Amagerterminalen

Amagerterminalen med ex. Amagerbanen vogn 1038, nu HT 2038, som linje 32H og ex. Københavns Sporveje vogn 300, nu HT 300, som linje 30. Begge busserne er Leyland-DAB serie II-busser fra 1967. Foto: Niels Hertz, 24. september 1982.

De fem Amager-linjer havde i KS' regnskabsår 1961-62 til sammen 3,1 mio. passagerer, som dog ikke alle steg af og på på Rådhuspladsen. Det er cirka dobbelt så mange som den nuværende linje 33. Langeliniebussen, der også kaldtes Mermaid Bus, kørte sidste gang 24. september i sæson 1961, men fra sæson 1962 holdt også denne linje i Amagerterminalen med sine over 50.000 årlige passagerer. Den flyttedes dog fra sæson 1976 til at have endestation i Vester Voldgade - og fik samtidig tildelt linjenummer 50.

Busser til og fra Jarmers Plads og Gyldenløvesgade

Man havde altså nu indrettet sig sådan, at linjerne til og fra Amager med endestation på Rådhuspladsen kom fra Langebro ad H.C. Andersens Boulevard til Amagerterminalen og herfra gik ad Vester Voldgade retur mod Langebro. Derimod fik de linjer, der kom ind til endestation på Rådhuspladsen fra nordvestlig retning ad Åboulevard-Gyldenløvesgade de første mange år ikke plads i Amagerterminalen, men derimod på selve Rådhuspladsen med sløjfekørsel over Jarmers Plads, ad Vester Voldgade og ad H.C. Andersens Boulevard.

Linje 33 i Vester Voldgade

En linje 33 passerer Rådhuspladsen i Vester Voldgade på vej fra Amagerterminalen tilbage mod Amager 5. februar 1997. Bussen er Bus Danmark 1289, en Volvo B10R-59/Aabenraa årg. 1981. Foto: Thomas de Laine.

Ved Amagerterminalens åbning fandtes der kun én sådan buslinje, nemlig linje 38, og den flyttedes samtidig med Amagerterminalens åbning fra at have endestation i Vesterbrogades forlængelse til Jernbanegades forlængelse. Herved opnåede man "en forbedring af forholdene for den ret betydelige omstigning mellem linie 38 og Amagerlinierne," skrev sporvejenes eget blad. Tre år senere blev sporvognslinje 19 omstillet til busdrift. Den havde det første lille års tid endestation i Vester Voldgade ud for nr. 14, men flyttedes 18. oktober 1965 til at holde i Jernbanegades forlængelse ved siden af linje 38. Dengang kørtes der med uret i sløjfen, men køreretningen vendtes fra januar 1971, så busserne holdt med front mod Politikens Hus.

28. september 1975 flyttedes linje 19 - og kun linje 19 - imidlertid til endestation Amagerterminalens lokalkørebane. For at komme dertil måtte bussen foretage en 180 graders vending i H.C. Andersens Boulevard ud for Jernbanegade, hvilket man ikke skulle mene var videre hensigtsmæssigt til trods for den betydeligt mindre biltrafik, der dengang var. Denne manøvre, der i mange år begyndte i busbanen i højre side af H.C. Andersens Boulevard og var muliggjort af bussignal, så al anden trafik i krydset holdt stille, blev senere endnu mere almindelig.

Linje 32H og 30 i Amagerterminalen

En linje 69 laver det omtalte u-sving i H.C. Andersens Boulevard 3. juni 2005. Bussen er Arriva nr. 7091, en DAB serie 15 mk. II fra 1994. Foto: Thomas de Laine.

Rokader, hurtigbusser, ekspresbusser, ledbusser og natbusser

Allerede fra køreplansskiftet 24. april 1977 rykkede linje 19 tilbage til Jernbanegades forlængelse, hvor den holdt sammen med linjerne 63 og 68, der begge var opstået efter HTs overtagelse af driften i oktober 1974, hvilket muliggjorde en række nye direkte linjer fra centrum og udover kommunegrænsen. Linje 63 og 68 var således en slags indføring af det tidligere Forenede Rutebilers linjer 163 og 168 til Rådhuspladsen ved en sammenlægning med linje 38, som derfor ikke længere fandtes. Fra 27. september 1981 holdt tillige en linje 64 i Jernbanegades forlængelse. Alle disse linjer kørte ad Gyldenløvesgade-Åboulevard mod nordvest og ud over kommunegrænsen.

Når linje 19 i april 1977 flyttede ud af Amagerterminalen, skyldtes det, at stoppestedet i lokalkørebanen skulle bruges af den daværende linje 75E - en direkte forgænger til nuværende linje 150S. Motorvejsbussen 75E var blevet oprettet 26. september 1976 fra Rådhuspladsen over Nørreport, Rigshospitalet og Hans Knudsens Plads op til Helsingørmotorvejen og ad denne nordpå. Den havde først endestation i Jernbanegades forlængelse. Senere fik den som første HT-linje i centrum ledbusser, som der var plads til ved stoppestedet i Amagerterminalens lokalkørebane.

Ledbus i Amagerterminalens lokalkørebane

HT-ledbus 1519, Leyland-DAB 6-31-TL11/5 årg. 1982, på linje 33H ved stoppestedet i Amagerterminalens lokalkørebane omkring 1987. Foto: Felix Ormerod.

Umiddelbart efter HTs overtagelse af driften i oktober 1974 blev nogle eksisterende hurtigbusture på linje 33 udskilt som linje 33H, der selvfølgelig holdt i Amagerterminalen sammen med linje 33. HTs første ledbusser i egentlig bybusversion blev leveret i slutningen af 1982 og skulle bl.a. køre på linje 33H, så for at få plads til dem måtte linje 33H overtage stoppestedet i lokalkørebanen fra linje 75E, der flyttede tilbage til Jernbanegades forlængelse. Denne flytning skete 26. september 1982. Ledbusserne forsvandt dog senere fra linje 33H. 31. maj 1987 skiftede motorvejsbus 75E linjenummer til 173E og kørte ikke mere til Rådhuspladsen. I april 1989 skiftede linje 33H derpå nummer til det nu ledige nummer 75E, for HT brugte fra slutningen af 1980'erne 70E-linjenumrene til en række ekspresbuslinjer på Amager. Linjen forblev i Amagerterminalen, men i skråperingen, frem til åbningen af jernbanen København H-Lufthavnen i september 1998, hvorefter den afkortedes til kun at køre lokalt på Amager.

En anden hurtigbuslinje var linje 32H, der opstod ved køreplansskiftet 1. oktober 1978 og ligesom linje 32 holdt i Amagerterminalen. Den lukkede igen, da HT indførte nogle af de nye ekspresbuslinjer på Amager 23. oktober 1988, men til gengæld fik en af disse nye ekspresbuslinjer, linje 71E, endestation i Amagerterminalen. Linje 71E blev nedlagt 27. september 1998 som del af busomlægningerne ved Lufthavnsbanens åbning. Som minimum i dens sidste år holdt den ved stoppestedet i lokalkørebanen.

Også blandt de almindelige Amager-linjer i terminalen skete der forandringer: Linje 34 var blevet nedlagt 16. oktober 1966, men fra 21. april 1974 kørte en ny linje 34, der ligeledes havde endestation i Amagerterminalen. Linje 35 blev nedlagt 1. oktober 1978, men en ny linje med samme nummer holdt i Amagerterminalen fra 30. september 1979.

Rådhuspladsen havde været knudepunkt for natbus- og sporvognslinjerne i alle årene 1936-84, hvor de alene var et indenbysk fænomen. HTs fødselsdagsgave til Hovedstadsområdets befolkning ved trafikselskabets 10 års fødselsdag i 1984 var imidlertid indførelsen af en række regionale natbuslinjer. Disse fik også udgangspunkt på Rådhuspladsen, og havde - i modsætning til de gamle bylinjer, der var dobbeltradialer - tillige endestation her. De fik imidlertid i første omgang generelt ikke endestation i Amagerterminalen. Den nye natbuslinje 933, der kørte til Dragør, lagde da så vidt vides heller ikke ud med at have endestation i Amagerterminalen, selvom det kunne synes oplagt, men kom dog til at holde her i en overgangsperiode i 1984-85. Også linje 959 mod Frederikssund afgik fra Amagerterminalen i en periode heromkring.

Natbuslinje 933 og 959 i Amagerterminalen

HT 1580, Scania N112/DAB årg. 1984, som natbuslinje 933, der var en slags natbusvariant af linje 33 til Dragør, i selskab med HT 1496, Leyland-DAB 6-1-TL11/5 årg. 1982, som natbuslinje 959 mod Frederikssund i Amagerterminalen på et tidspunkt mellem efteråret 1984 og efteråret 1985. Linjerne blev i 1998 erstattet af bl.a. linje 81N og 92N, der begge nedlægges i januar 2017, og hvoraf 92N kører fra Amagerterminalen. Foto: Niels Hertz.

Amagerterminalen - ikke så meget for linjer til Amager

Linje 63 og 64 holdt hele deres levetid i Jernbanegades forlængelse, idet de blev lukket 28. maj 1989 hhv. 25. september 1994. Linje 19 skiftede 25. september 1994 linjenummer til 69 og holdt i første omgang i Jernbanegades forlængelse sammen med linje 68. Jernbanegades forlængelse rummede siden 28. april 1991 også linje 173E, der på ny var blevet forlænget til Rådhuspladsen, men dog med endestation med front mod Jernbanegade.

København skulle være imidlertid være europæisk kulturby i 1996, og forud for kulturbyåret blev Rådhuspladsen omlagt og renoveret. Blandt mange ændringer var, at der ikke længere skulle være busendestation i Jernbanegades forlængelse. Så fra 19. april 1995 flyttedes linjerne 68, 69 og 173E samt natbuslinjerne 933 og 950 til Amagerterminalen, hvor de fra 28. maj 1995 fik selskab af en nyoprettet linje 67, også via Jarmers Plads. Natbuslinje 959 fik i 1995 eller 1996 også endestation i Amagerterminalen. Da natbuslinjerne ændredes 1. februar 1998 kom den nye linje 92N til at udgå fra Jernbanegades forlængelse, men den blev senere på året flyttet til Amagerterminalen.

Linje 75E i Amagerterminalen

To gange har der eksisteret en linje 75E, og begge linjer har haft endestation i Amagerterminalen. Her ses Bus Danmark 1411, Volvo B10M-60/Aabenraa årg. 1981, som linje 75E i Amagerterminalen fredag 26. september 1997 - sidste driftsdag før Combus' overtagelse af linjen. Foto: Thomas de Laine.

Linjerne 34 og 35 var forsvundet fra Amagerterminalen 28. april 1991, hvor førstnævnte blev omlagt til Vesterport station, mens den anden blev nedlagt. Det efterlod stadig linje 30/33, 32, 71E og 75E i terminalen indtil køreplansskiftet 27. september 1998, hvor en stor del af buslinjerne på Amager omlagdes i forbindelse med åbningen af jernbanen København H-Lufthavnen. Kun linje 30 var herefter tilbage. Alt i alt var Amagerterminalen efterhånden ikke længere så meget i brug af linjer til Amager...

Det var nu i dagtimerne linje 30, 67, 68, 69 og 173E, der holdt i terminalen. Heraf var sidstnævnte linje 1. februar 1998 blevet reduceret til myldretidslinje, men den fortsatte med at køre med ledbusser indtil 2007. Siden 24. maj havde også linje 27E kørt gennem Amagerterminalen for at afsætte passagerer her, men i perioden 23. november 1998-29. maj 1999 fik denne linje egentlig endestation i terminalen.

Linjeændringer ved metroens åbning

De store linjeændringer ved metroens etapevise åbning i 2002 og 2003 slog også igennem i Amagerterminalen. Fra 20. oktober 2002 fik den afkortede linje 28 endestation her, mens linje 30 blev omlagt til Vesterport st., hvorved den sidste af de oprindelige Amagerterminal-linjer var væk. Den nye linje 33, som også kørte til Amager, fik dog endestation i terminalen.

De største ændringer skete 25. maj 2003: Linje 8 blev afkortet til Rådhuspladsen og fik nyt linjenummer 48, ligesom linje 10 afkortedes til Rådhuspladsen. Begge linjer fik endestation i Amagerterminalen. Samtidig nedlagdes linje 28, men linjerne 10 og 48 var noget større, så samlet set var det mere, end Amagerterminalen kunne rumme. Derfor forlængedes linjerne 67 og 68 via Vesterbrogade til Vesterport station og forsvandt fra Amagerterminalen. Men chaufførerne måtte traske fra Vesterport station til folkelokalet på Rådhuspladsen for at holde pause! Linje 48 holdt kun til 17. oktober 2004, og linje 67 og 68 vendte aldrig tilbage. Til gengæld fik Amagerterminalen fornøjelsen af at modtage linje 12-busser, som fra 21. oktober 2007 havde korte ture med endestation på Rådhuspladsen.

Amagerterminalen ombygges

I foråret 2010 begyndte byggeriet af Metrocityringens station på Rådhuspladsen. Det kastede blandt andet af sig, at Amagerterminalen ombyggedes radikalt. På dette tidspunkt havde linjerne 10, 33, 69 og 173E i dagtimerne endestation i terminalen, mens linje 12's korte ture afsatte passagerer der. Om natten brugte natbuslinjerne 92N, 96N og 97N Amagerterminalen - heraf havde linje 96N kun holdt her siden afkortningen fra Lufthavnen 28. marts samme år.

6. april 2010 blev linje 173E afkortet til Nørreport station, og fra 21. april var Amagerterminalen lukket for ombygning, hvorfor linje 10, 33 og 69 og de tre natbuslinjer fik andre placeringer på Rådhuspladsen.

Amagerterminalen ombyggedes sådan, at de skrå heller bortfaldt, og på deres areal placeredes dels en ny busbane i H.C. Andersens Boulevard for busser i retning mod Gyldenløvesgade og dels et fortov langs denne. Ved fortovet placeredes nærmest Studiestræde et busstoppested, som under metrobyggeriet på Rådhuspladsen erstattede det hidtidige stoppested i H.C. Andersens Boulevard ved selve Rådhuspladsen for linjerne 2A mod Tingbjerg og 250S mod Buddinge. Herudover benyttede visse natbusser dette stoppested, som i øvrigt blev taget i brug 20. juni 2010. Linjerne 67 og 68 havde på deres rute fra Vesterport også benyttet det gamle stoppested på H.C. Andersens Boulevard ved selve Rådhuspladsen, men disse linjer var fra 28. marts 2010 blevet omlagt til at køre direkte ad Vester Farimagsgade - helt uden om Rådhuspladsen.

I den nye, udvidede lokalkørebane indrettedes et enkelt stoppested, hvor busserne holdt parallelt med H.C. Andersens Boulevard - altså betydeligt lavere kapacitet. Herunder ses det, hvordan elementerne i den gamle og den nye Amagerterminal ligger i forhold til hinanden:

Den gamle og den nye Amagerterminal

Den gamle og den nye indretning af Amagerterminalens område. Gengivet fra notat om trafikafviklingen under anlægget af metrocityringen.

22. juli 2010 blev den ombyggede og nuværende Amagerterminal taget i brug. Linje 33 og 69 flyttede tilbage hertil, mens linje 10 forblev i Vester Voldgade. For linje 69' vedkommende varede det ikke så længe, for den nedlagdes i oktober 2012, og u-vendingerne i H.C. Andersens Boulevard ud for Jernbanegade fandt herefter kun sted om natten.

Linje 33-bus i den nye Amagerterminal

Den "nye" Amagerterminal 24. juli 2010 - to dage efter genåbningen. Arriva 1943, Scania OmniLink årg. 2008, holder som linje 33. Læskærmen er endnu ikke blevet rejst. Foto: Thomas de Laine.

Om natten rummede Amagerterminalen nemlig fortsat linjerne 92N og 96N, der vendte tilbage efter ombygningen, samt linje 93N, der ikke tidligere havde haft endestation her. Linje 97N havde siden cirka oktober-køreplansskiftet 2006 benyttet den gamle Amagerterminal, men den kom ikke tilbage efter lukningen af den gamle terminal i april 2010. De nye stoppesteder for busser mod Gyldenløvesgade ude på H.C. Andersens Boulevard ved den nye Amagerterminal blev ibrugtaget af natbuslinjerne 94N og 95N allerede fra 20. juni 2010 sammen med daglinjerne her. Natten mellem lørdag og søndag 28.-29. januar 2017 kører natbuslinjerne 92N, 95N og 96N i øvrigt for sidste gang. Linjerne 92N og 96N er pt. de eneste linjer, der foretager det tidligere omtalte u-sving i H.C. Andersens Boulevard for at komme ind i Amagerterminalen. Men man kunne godt forestille sig, at linje 94N, der i nat udgår fra stoppestedet i H.C. Andersens Boulevard ud for Amagerterminalen, bliver flyttet ind i Amagerterminalen, når der fra 30. januar er bedre plads.

Linje 33 er i dag alene om at afgå fra Amagerterminalen i dagtimerne. Linjen har ca. 1,5 mio. årlige passagerer.

Kilder:

Kiby, Jesper: Linjeoversigt for HT-HUR-Movia. Foreløbig upubliceret version af 30. januar 2015.

Jacobsen, Peer Goe: Amagerbanens Omnibusruter 1930-1974 og tiden der gik forud. Sporvejshistorisk Selskab, København 2001.

Lynder, Henrik: Linie 19. To gange sporvognslinie, to gange buslinie. Sporvejshistorisk Selskab, København 2005.

Thinggaard, Kim: Amagerbanen, Københavns Sporveje, NESA. Omnibusser. Trolleybusser. Sporvejshistorisk Selskab, København 1993.

Årsberetning Københavns Sporveje 1961-62, Københavns Sporveje 1962.

KS-nyt nr. 12, januar 1961.

Plantegningen af den gamle Amagerterminal er et udsnit af et kort i lokalplan nr. 480 for Rådhuspladsen Metrostationsplads, der blev udsendt i 2012. Tegningen, der viser sporvognsskinner, er fra KS-nyt nr. 12, januar 1961, hvor man endnu kun havde planlagt at bygge terminalen.

Tegningen af den nuværende Amagerterminal, som den var planlagt, med den gamle Amagerterminal som baggrund er et udsnit af et kort i Cityringen - Trafikafvikling i Cityringens anlægsperiode, Københavns Kommune 19. oktober 2009, der var mødemateriale til Teknik- og Miljøudvalgets møde 4. november 2009.

Linje 33's omtalte nuværende passagertal er opregnede passagertal offentliggjort af Movia vedr. årene 2013-16.

Kommentarer

DVG

Skrevet

Det omtalte u-vending i H.C. Andersens Boulevard foretages kun af 92N, lidt endnu. 96N kører via Vester Voldgade og sætter af ved 10'erens stoppested.

U-vending gøres så i øvrigt endnu mere besværlig af at den særlige venstresvings bussignal har været taget ud af drift i lang tid. Så 92N må pænt vente på et hul i trafikken før der kan foretages en u-vending.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.