Myldretid

Menu

Blog

Arkivpakkekalenderen 15/24 og 16/24: HT driftsområde Stamholmen

Af Thomas de Laine | Skrevet i Bushistorie, Arkivpakkekalenderen | Endnu ingen kommentarer

Her er lørdagens arkivpakke, der på tarvelig vis skal dække for to dage. Men jeg har da fået min pakke ud af kløerne på UK Mail.

Som det nok vil være læseren bekendt, har der siden efteråret 2007 eksisteret en busgarage på Stamholmen på Avedøre Holme. Den blev etableret af Nettbuss forud for overtagelsen af kørslen på linje 5A, og den er fortsat i brug af Keolis. Men var tingene gået lidt anderledes, kunne der have været bygget en HT-garage på Stamholmen helt tilbage i 1980'erne.

Avedøre Holme har huset garageanlæg for HT-, HUR- og Movia-entreprenører kontinuerligt siden 1990, hvor Unibus lagde ud med at have gule rutebusser til at overnatte her. Området er da også på mange måder velegnet til busgarager, da det ligger tæt på væsentlige vejforbindelser og med som minimum Amagermotorvejen som afskærmning mod nærmeste boligbebyggelse. Avedøre Holme er netop planlagt som industrikvarter og er et område, der blev inddæmmet til formålet i 1960'erne. Ved anlægget af Køge Bugt-banen forberedte man i øvrigt en godsbaneafgrening fra denne bane til Avedøre Holme, hvilket er årsagen til den ekstra afstand mellem sporene ud for Valby Idrætspark, men den historie må vi tage en anden gang.

Lige omkring 1980 buldrede HT derudad med stigende passagertal og store indkøb af nye busser, efter at trafikselskabet var kommet godt i gang, og der nu bl.a. var et fælles takstsystem for busser og tog i hele Hovedstadsområdet. Man mente derfor, at det var nødvendigt at være klar med garageplads til en del flere busser end hidtil. De eksisterende Ryvang og Artillerivej garager, eller "driftsområder" på HT-sprog, blev udvidet, og i 1981 overtoges et lastbilværksted på Islevdalvej i Rødovre, der indrettedes til busgarage (og fra 1984 tillige museum) for HT.

Der var dog forventninger om yderligere behov, og desuden lå to af garagerne i København i boligområder med dertil hørende støjgener mv. for naboerne. Det var driftsområde Ørnevej og Irlandsvej, det drejede sig om, og for at modgå problemerne fik disse garager tildelt mange af HTs dengang nye Scania BR112-busser, som var særligt støjsvage. Men HT måtte være klar til, at Miljøstyrelsen eventuelt krævede færre busser stationeret på de to garager. Alt i alt så HT sig derfor om efter gode steder i Storkøbenhavn at placere helt nye garageanlæg, og i industrikvartererne regnede man med, at det ville være let at opnå de fornødne godkendelser.

På HTs liste over nye garagemuligheder fremgik i 1980 et DSB-areal i Ballerup, en grund ved Hørskætten i det nordlige Taastrup, et sted på Roskildevej i Brøndby samt endelig et område på Stamholmen på Avedøre Holme. Denne tegning fra HTs januar-nummer 1980 viser den foreslåede indretning af grunden på Stamholmen med båse til godt 100 busser:

Mulig indretning af garagen på Stamholmen

Mulig indretning af garagen på Avedøre Holme. Grunden er muligvis Stamholmen 175. Fra HT-nyt nr. 22, januar 1980, s. 16.

I praksis blev der kun etableret et garageanlæg i Ballerup i 1985, der bl.a. erstattede den mindre og ældre Glostrup garage, HT overtog med De Gule Busser i Herstedøster i 1980. Desuden åbnedes i 1987 et garageanlæg i Kokkedal et stenkast fra det bestående Hørsholm-anlæg, som HT havde overtaget med DSBs rutebiler i Nordsjælland tilbage i 1974.

Når der ikke var flere af de påtænkte nye garaganlæg, der blev til noget, skal det bl.a. ses i lyset af, at HT få år inde i 1980'erne måtte spænde livremmen ind: Der var ikke længere råd til udvidelserne i trafikken og til de store serier af nye busser. Fra 1989 blev privatiseringen desuden hovedpunktet på dagsordenen, og dermed blev det et privat selskab, der etablerede den første garage på Avedøre Holme til sin kørsel i HTs 1. udbud.

Kilder og videre læsning:

HT-nyt nr. 22, januar 1980, og 23, april 1980. Udgivet af HT, København.

Kommentarer

Ingen har endnu kommenteret dette indlæg.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.