Myldretid

Menu

Blog

Arkivpakkekalenderen 23/24 og 24/24: Særpræg hos A.P. Hansen, Roskilde

Af Thomas de Laine | Skrevet i Bushistorie, Arkivpakkekalenderen | 4 kommentarer

Vi har været i Vejle, Hvalpsund, Smørumnedre, Jægerspris og sågar i Beijing. Men vi runder af ude i den egentlige udørk, nemlig på Østrup Trafikplads.

Østrup Trafikplads var gennem mange år stedet, hvor et par af A.P. Hansens ruter korresponderede. Stedet er forholdsvis øde, men udgjorde alligevel knudepunkt i linjekomplekset 146, 147 og 202 - og for flere af de særlige A.P. Hansen-særpræg, der ikke længere findes.

Her er f.eks. køreplanen for linje 146, 147 og 202 pr. 1. juni 1969:

Sommerkøreplan 1969 for linje 146, 147 og 202

Hæftet har en side med køreplan for hver af de tre linjer efterfulgt af tre køreplaner, der viser alle forbindelserne, hvis man stiger om i Østrup og kombinerer 146 og 147, 146 og 202 henholdsvis 147 og 202. Altså seks køreplaner for at forklare, hvordan tre ruter kører!

Sommerkøreplan 1969 for linje 146

Køreplan 146 mellem Roskilde, Østrup og Ballerup sommer 1969.

Sommerkøreplan 1969 for linje 147

Køreplan 147 mellem Jyllinge, Østrup og Ballerup sommer 1969.

Sommerkøreplan 1969 for linje 202

Køreplan 202 mellem Jyllinge, Østrup og Taastrup sommer 1969.

Sommerkøreplan 1969 for kombinationen af linje 146 og 202

Køreplanen sommer 1969 for strækningen Roskilde-Østrup-Taastrup ved omstigning mellem 146 og 202 på Østrup Trafikplads.

Rent formidlingsmæssigt er dette køreplanshæfte med andre ord ikke den helt store succes, og der var ikke hjælp at hente på bussernes skilte. Hos A.P. Hansen skiltede man hjertens gerne flere linjenumre og destinationer på én gang. Så slap chaufførerne for at dreje rullerne om, men der kunne næsten lige så godt have stået "prøv lykken!". Skiltningen var naturligvis muliggjort af, at skilterullerne var udformet til det, og der var således linjenummerruller i A.P. Hansens busser, der kunne skilte linjenumrene 146/147/202, 146/147 og 213/214 over hinanden. På nyere busser var der det vanlige arrangement med tre ruller med hver (normalt) ét ciffer, så fra tid til anden forekom der blandinger af enkeltcifre og kombinerede tal:

Bus på linje 147 i Taastrup

En af A.P. Hansens relativt mange serie 3-rutebiler bygget efter HT-specifikationer på linje 147 ved Taastrup station i 1981. Venstre og højre talrulle er rullet lidt for langt ned, så 2-tallerne skjules, idet de var indrettet til at indgå i linjenummervisningen "146/147/202". Midterste talrulle er dog drejet om til et almindeligt 4-tal! Destinationsrullen viser Roskilde-Ballerup, tilhørende linje 146, og derunder Jyllinge-Tåstrup, tilhørende linje 147, hvilket er aktuelt her. Linje 202 var i øvrigt på fototidspunktet blevet nedlagt. Ja, det var fristende at kalde denne arkivpakke for 23/24/202! Foto: Peder Schmidt.

En anden A.P. Hansen-rute med kompliceret køreplan var linje 212, der havde fire forskellige varianter i vinteren 1968-69, men i endnu tidligere tid nærmest ikke havde to ture, der kørte samme vej:

Vinterkøreplan 1968-69 for linje 212

Køreplan for linje 212 i Roskilde Rutebilstations vinterkøreplan 1968-69.

Efter HTs overtagelse af rute- og køreplanlægningen i 1975, blev netop linje 212 også meget hurtigt brudt op i flere linjer.

Udover på Østrup Trafikplads mødtes A.P. Hansen-busser også ved Havdrup station. Især efter HT-systemets etablering, hvor man i højere grad koordinerede linje 213/214, der var et af 212-brudstykkerne, med Thorkils Rutebilers linje 210 mellem Roskilde, Havdrup og Køge. På de korrespondancepunkter, hvor A.P. Hansens busser mødtes og ventede en rum tid, inden de kørte videre, skulle chaufførerne selvfølgelig ud af busserne og sludre med hinanden. F.eks. praktiserede nogle af dem at bytte aviser, så de i løbet af dagen fik læst flere forskellige!

Man kan vel godt kalde A.P. Hansen for en Leyland-bastion, selvom man dog havde andre mærker i turistvognparken, som i 1980'erne både indeholdt Setra'er og Leyland-DAB-busser i turistudførelse. Men rutevognene var som absolut hovedregel Leyland-DAB-busser, hvor dog A.P. Hansen-busser på nogle punkter også var lidt specielle: Dels indførte man her allerede før HTs tid midterdør i rutebilerne, og dels var man blandt de ret få købere af DAB-busser i rutebiludførelse, bygget efter HT-specifikationer, som efter 1980 indebar, at disse måtte indrettes med langsæde bag chaufføren - også de busser, der var egentlige rutebiler med enkeltdøre!

Den regelmæssighed, der ikke herskede på rulleskiltene, kunne til gengæld i slutningen af 1980'erne i overordentlig grad konstateres i anvendelsen af busserne. På linje 213/214 kørte f.eks. fast busserne 4 (Leyland-DAB serie 7-rutebil), 8 (Leyland-DAB serie 6-rutebil) og 15 (Setra S215SL Communal). Udover reservevognene 9 (Leyland-DAB serie 4-rutebil), 10 og 12 (Leyland-DAB serie 6-rutebiler) sås der meget sjældent andre vogne på linjerne. Brugen af vogn 4, 8 og 15 var så fast, at de sågar havde faste vognløb på forskellige ugedage! Hvis man, som jeg, skulle med bussen fra Solrød Strand st. kl. 7.40 hver morgen, kunne man således hver onsdag være forvisset om, at det var det sorte får i A.P. Hansens vognpark, den enlige Setra Communal, der kørte turen.

Bus på Østrup Trafikplads

Østrup Trafikplads med en af A.P. Hansens nyere Leyland-DAB serie 7-busser juleaftensdag 1989. På dette tidspunkt ventede flere af HTs entreprenører syd og vest for København endnu på at få at vide, om de var købt eller solgt i det første udbud af deres kørsel. Foto: Dennis Holm Petersen.

Særprægene forsvinder

A.P. Hansen-familien lykkedes faktisk med at genvinde sin kørsel i 1990, hvilket i denne del af HT-området var en særhed i sig selv. Alligevel endte det dog med, at man ikke ville fortsætte, så den nye HT-kontrakt overgik i stedet til City-Trafik, som A.P. Hansen og flertallet af de andre gamle HT-entreprenører havde været med til at stifte, da licitationerne kom. Turistkørslen overgik til De Blaa Turist- og Minibusser (senere overtaget af Kruse) og Lyngby Turistfart. Garageanlægget fulgte ikke som sådan med til nogen af disse selskaber, idet City-Trafik drev kørslen videre fra det garageanlæg i Roskilde, der blev tomt, fordi Kurt W. Knudsen havde tabt sin kørsel til Linjebus. De Blaa lejede sig dog ind på en del af A.P. Hansens garage frem til cirka 1993.

City-Trafik videreførte i begyndelsen den meget faste brug af vognene, men da køreplansskiftet 31. maj 1992 ramte, skete der en mængde ændringer: Linje 147 overgik til Linjebus, mens City-Trafik i stedet overtog linjerne 232 og 624, som Linjebus bare havde kørt siden 1. april samme år. Samtidig blev linje 214 til en weekendlinje, og en ny linje 215 på hverdage blev ny makker til linje 213. Endelig skiftede linje 146 nummer til 216. De særlige linjenummervisninger på skilterullerne kunne herefter ikke længere bruges, og fra dette køreplansskifte anvendtes alle busserne på alle linjerne.

Det var også i 1992, at A.P. Hansens busser og farver begyndte at forsvinde. City-Trafik havde allerede i 1990 anskaffet en brugt bus til erstatning for den ældste overtagne A.P. Hansen-vogn (en serie 4), der trods de nye kontraktvilkår blev leveret i A.P. Hansens seneste bemaling, ligesom man lod en af A.P. Hansens serie 6-busser omlakere tilsvarende. Til gengæld ommalede man en anden serie 6'er i HT-gul.

Ellers var det eneste gule islæt indtil 1992, at der lejlighedsvis var en af Leyland-busserne fra City-Trafiks københavnske afdeling på besøg i Roskilde. Men i 1992 kom der nogle nye Volvo-busser til Københavnsafdelingen, så man flyttede nu tre af Leyland-busserne herfra til Roskilde, og tog serie 6'erne ud af drift. Året efter, hvor man fik nye lavgulvsbusser i København, rykkede endnu tre Leyland-busser herfra til Roskilde, hvor de erstattede Setra'en og de to serie 7-busser, der var i rutebiludførelse. Alle busserne i Roskilde var nu for en stund Leyland-DAB eller DAB-Silkeborg serie 7-busser med døre 2-2-0; nogle gule og andre i A.P. Hansens sidste design.

De afsluttende omkring ni måneder af City-Trafiks Roskilde-tid var dog præget af udskiftninger i vognparken. Leveringen af yderligere lavgulvsbusser til København førte nemlig i sommeren 1993 til, at de fire Volvo'er leveret til København i 1992 blev flyttet til Roskilde, hvor 4 af de ældste Leyland-DAB serie 7 blev givet i bytte til DAB. Og da City-Trafik i efteråret måtte konstatere, at Roskilde-linjerne var tabt til Linjebus pr. 1. april 1994, afhændede man yderligere en mængde serie 7-busser til DAB, der ombyggede dem med bagdør til en af udbuddets vindere, Unibus. For at klare situationen de sidste måneder, lånte Roskilde-afdelingen bl.a. serie 12-busser fra København, ligesom DAB stillede med forskellige lånevogne. I praksis var det derfor fra efteråret 1993 slut med A.P. Hansen-farverne på de gamle A.P. Hansen-linjer.

1. april 1994 overtog Linjebus i Roskilde kørslen, og flere gamle A.P. Hansen-chauffører blev virksomhedsoverdraget, men der var hurtigt få tilbage. Og i dag er Østrup Trafikplads ikke engang længere omstigningssted mellem linje 216 og 217. Men linje 212 og 216 (tidl. 146) findes stadig i Movias linjenet, og de ligner da sig selv forholdsvis meget.

Dermed er vi nu nået til endestationen. Glædelig jul til alle!

Kilder og videre læsning:

Claus Hansen skrev historien om A.P. Hansens rutebilkørsel i Bushistorisk Selskabs medlemsblad Busbladet, nr. 13, december 1998, nr. 14, marts 1999, og nr. 15, maj 1999.

Kommentarer

Ulrik

Skrevet

Jeg mindes 146-147 fra min barndom - men ikke at den hed 202.

Udover vogn 4, 8 og 15 kørte vogn 6 også fast syd for Roskilde.

216 er i dag omlagt så den også dækker noget af den gamle 217 rute - efter som 216 dækker Herringløse.

Til gengæld er 358 så også begyndt at køre via Ågerup (og den dækker derfor Gundsølille)

ps. Efter AP Hansen solgte turistbusdelen til Lyngby og anlægget på Bytoften ikke længere var forbeholdt busser - indlejede De Blaa Turist- og Minibusser sig i den garage der lå tættest på vejen. Det gjorde de indtil 1993 da de fik kontor og garageplads på Håndværkervej.

Thomas de Laine

Skrevet

Jeps, vogn 6 var fast på linje 212.

Linje 202 blev nedlagt i juni 1979, hvor linje 147 blev ændret til at køre Jyllinge-Østrup-Taastrup i stedet for til Ballerup. Så det er også nogle år siden...

De Blaa på Bytoften havde jeg ikke fået med før. Det er tilføjet nu.

Martin Bussey

Skrevet

Hej
Tvivler på om det var på håndværkervej i roskilde de blå fik garage og kontor, men de fik kontor og plads på københavnsvej omkring nummer 111. ( huset er i dag nedlagt der er enny møbelbutik på grundenDer boede erik kleis jensen som var ejer af de blå minibus og turistbusser.
Venlig hilsen
Martin Bussey

Ulrik Sørensen

Skrevet

Hej Martin. De Blaa havde kontor på Københavnsvej 113 fra ca. 1978 og indtil 1993. Derefter havde de kontor i Håndværkerbyen på Håndværkervej - som blev overtaget af Kruse i forbindelse med købet af De Blaa pr. 1 november 1995. Kruse boede i Håndværkerbyen indtil 1997 hvorefter afdelingen blev flyttet til Teglværksvej i Kamstrup.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.