Myldretid

Menu

Blog

Arkivpakkekalenderen 3/24: Brug striberne rigtigt...

Af Thomas de Laine | Skrevet i Bushistorie, Arkivpakkekalenderen | Endnu ingen kommentarer

I dette forår blev ledbussen som bekendt genintroduceret i København, og samtidig forlod man det princip, man havde fulgt i årtier, om at man stiger på bussen ad fordøren og ud gennem alle andre døre. Forinden havde der i nogle år været et forsøg i almindelige busser med indstigning ad for- og bagdør og udstigning i midten samt efterfølgende - på samme linje - det stik modsatte. Omfanget af information på og ved dørene viser, at det ikke er helt ligetil at ændre på den slags.

Aarhus er imidlertid vant til at gøre tingene anderledes på busområdet, og her holdt man indtil for få år siden fast i, at man i en almindelig bus steg ind gennem bagdøren og ud oppe ved chaufføren. Det fungerede sådan set også meget fint, indtil man introducerede busser med mere end to døre. Og i en ledbus i bytrafik er det altså farligt praktisk med mere end to døre!

Da Århus Sporveje indsatte de første ledbusser fra 1989, fik man dem derfor bygget med et lidt ejendommeligt dørarrangement: Forvognen havde dobbelte fordøre til udstigning og dobbelte midterdøre, som man måtte stige ind ad. Bagvognen havde en enkeltdør til udstigning lige efter harmonikaovergangen, og endelig var der en enkeltdør mere helt bagest til indstigning. Man havde altså så at sige to mindre busser i én rent passagerstrømsmæssigt.

Århus Sporveje 408 i Garage Syd

Århus Sporvejes ledbus 408 med dørarrangement 2-2/1-1 i Garage Syd 18. marts 2006. De farvede striber ved dørene ses tydeligt. Foto: Thomas de Laine.

Sporvejene nåede at få leveret 11 ledbusser fra DAB med dørarrangement 2-2/1-1 (vogn 401-411), men så skiftede man også kurs. Søndag 27. september 1992 blev en håndfuld nye ledbusser med mere "normalt" dørarrangement (vogn 412-416) indsat, idet disse busser blot havde en dobbeltdør i det bageste led, altså dørarrangement 2-2/2-0.

Indstigningsreglerne blev nu justeret for alle ledbusserne, sådan at indstigning skulle finde sted ad midterdørene i forvognen, mens alle andre døre, også i de gamle ledbusser, var til udstigning. For at imødegå forvirringen udsendte sporvejene denne lille folder, der henviste til de lodrette striber på hver side af dørpartierne, der blev påsat udenpå busserne. Der var grøn farve omkring indstigninsdøren og rød farve omkring udstigningsdørene:

Folderen "Brug striberne rigtigt..."

Det er pudsigt, hvordan man har gengivet fine tegninger af den rigtige nye og gamle ledbustype, men i fuld sennepsgul bemaling. På dette tidspunkt malede sporvejene nemlig stadig busserne hvide omkring vinduerne og grå langs taget - hvilket også omfattede både de gamle og de nye ledbusser!

Århus Sporveje 413 på Grenåvej

En af de fem nye ledbusser fra 1992, der var skyld i ændringen af indstigninsreglerne: Vogn 413 på Grenåvej. Billedet er taget 27. september 2007 - få dage før DAB-ledbusserne endegyldigt forsvandt, ligesom det var slut med sennepsgul/hvid/grå som ledbusbemaling i Aarhus. Foto: Peter Berggrén Brandsen.

Århus Sporveje havde i årene 1987-92 den såkaldte Travolator, DAB serie 10, som var DABs første lavgulvsbus og udviklet i samarbejde med sporvejene. Denne bus var sennepsgul fra top til tå, og samme bemaling havde f.eks. også den sidste generation af sporvogne, der kørte i Århus fra anden verdenskrig til sporvejsdriftens ophør i 1971 (det er typisk sådan en vogn, der modtager gæsterne ved parkeringspladsen på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm).

I 1993 fik sporvejene påny en serie lavgulvsbusser, DAB serie 15 mk. I'ere, og de blev også sennepsgule i fuld højde. Derudover havde de, selvom de var almindelige 12 m-busser, tre dobbeltdøre, og også her blev det sådan, at man steg ind i midten og ud ad for- og bagdørene. Senere i 1990'erne skiftede Århus Sporveje helt over til, at alle busser blev leveret i fuldt sennepsgul, men vi skal frem til midten af 00'erne, før man langt om længe gik over til at anskaffe lavgulvsbusser. Næsten alle disse har været af typen Solaris Urbino i både 12 meter- og ledbusvarianten og alle med tre dobbeltdøre, hvor man steg ind ad den midterste og ud gennem de to andre.

I efteråret 2009 gennemførtes et tre måneders forsøg på Aarhus' linje 8, den nuværende linje 5A, som er en tværlinje på Ringgaden rundt om centrum. Under forsøget måtte både midter- og bagdøre bruges til indstigning, og alle bussens døre kunne anvendes, når man skulle ud. Og fra 2. januar 2012 blev det muligt at bruge alle bybussernes døre frit til både ind- og udstigning.

Kilder og videre læsning:

Der trænger hårdt til at blive skrevet en ny bog om Århus Sporveje. I Th. Ring Hansen og Peer Goe Jacobsens bog udgivet af Sporvejshistorisk Selskab i 1971 er sporvejenes buskørsel også behandlet, men der er løbet meget vand i Aarhus Å siden dengang.

Kommentarer

Ingen har endnu kommenteret dette indlæg.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.