Myldretid

Menu

Blog

Holmens Bro, Holmens Kirke, Børsen... Hvad kalder man en endestation?

Af Thomas de Laine | Skrevet i På gaden | 8 kommentarer

Mandag 5. januar 2015 blev Københavns linje 66 afkortet fra Kvæsthusbroen/Sankt Annæ Plads til et sted, som busentusiaster nok vil være tilbøjelige til at kalde Holmens Bro. Det var nemlig det, stedet blev kaldt i køreplaner og på skilte, mens der gennem mange år var et par buslinjer med endestation dér.

Linje 37 kørte fra 1951 til 2002 og havde alle årene sin endestation i City ved Holmens Bro. Når busserne ankom fra Knippelsbro, kørte de lige ud frem til et stoppested, der udgjorde endestationen, i Børsgade mellem Børsbroen og Holmens Bro. Børsbroen er broen, der forbinder Bremerholm med Børsgade og Knippelsbro, og som i dag bruges af linje 350S, mens Holmens Bro er broen, der forbinder Holmens Kanal med Christiansborg Slotsplads og nu om dage bruges af bl.a. linje 1A. Ved afgang kørte linje 37 frem til hjørnet ved Holmens Bro og rundt om Holmens Kirke ad Holmens Kanal og Børsbroen tilbage over Knippelsbro.

Linjeføringen kan ses på dette rutekort fra 1989 (PDF). En overgang fra 1960 til en gang i 1970'erne (præcisér gerne, hvis du kan!) kørtes der ikke rundt om Holmens Kirke, men vendtes i en rundkørsel på Christiansborg Slotsplads - se linjekortet fra 1968 (PDF). Lad dette i øvrigt være en slet skjult reklame for det nye elektroniske arkiv med gamle linjekort og køreplaner mv., som du også kan bidrage til. Se arkiv.zone20.dk.

Bus på Ved Stranden med Holmens Bro i baggrunden

Bus på Ved Stranden 19. november 1983. Bussen i baggrunden holder på selve Holmens Bro. Linje 41 betjente også stedet, som det ses, men den havde ikke endestation her. Foto: Niels Hertz.

Selv om Holmens Bro egentlig ikke ligger særlig centralt for City, var der endnu en linje med endestation her. Linje 43 mod Tagensvej, Lersø Parkallé, Emdrup, Søborg og Bagsværd havde helt frem til midten af 1990'erne endestation her i form af sløjfekørsel ad bl.a. Holmens Kanal og Ved Stranden med stoppested mange af årene på Ved Stranden (linjekort fra 1974, PDF).

Tiden går imidlertid hurtigt, og skolernes undervisning i bushistorie lader en del tilbage at ønske, så jeg var lidt spændt på at se, hvad Movia nu havde fundet på at kalde linje 66' "nye" endestation på destinationsskilte og i køreplanerne. Da man fra april sidste år midlertidigt afkortede 1-2 ture i timen på linje 22 til den intakte, men længe ubenyttede, busvendesløjfe for linje 10 m.fl. (1975-96) ved hjørnet Byvej/Kettevej i Avedøre, brugte man ikke samme navn på destinationsskiltene som i gamle dage, nemlig "Avedøre Byvej". I stedet fører busserne skiltningen "Kettevej, Sløjfen". Nu er "Avedøre Byvej" på ingen måde den evige sandhed, men udover at folk i den anden ende af linje 22 (Husum, Brønshøj og Vanløse) nok ikke i almindelighed aner bare nogenlunde, hvor Kettevej skal findes henne, er tilføjelsen "Sløjfen" helt og aldeles overflødig (de tekniske undskyldninger for dén beskiltning kan vi tage en anden gang).

Linje 22 mod "Kettevej, Sløjfen" ved Flintholm station

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men denne linje 22-bus kører til Avedøre. Foto ved Flintholm station 18. oktober 2014: Thomas de Laine.

Spørgsmålet er så, hvad linje 66' nye endestation i praksis bliver kaldt, men også hvad den måske burde kaldes?

For at tage det sidste først, så er der nok ganske mange københavnere, der vil være alvorligt i tvivl om, hvor "Holmens Bro" ligger henne, hvilket kunne tale for netop ikke at bruge det gamle navn igen. Kendskabet til eksistensen af en "Holmens Kirke" og kirkens beliggenhed er nok trods alt større. Andre pejlemærker i området så som Christiansborg og Knippelsbro er vel endnu bedre kendte, men måske for uoverskuelige til at fungere som nogenlunde entydige stedfæstelser (er det f.eks. Slotsholms- eller Christianshavnssiden af Knippelsbro, der er tale om?). Derimod kunne "Børsen" sikkert være et godt navn, forstået sådan, at Børsen som "stednavn" er både velkendt og nogenlunde præcist.

Hvad angår det faktiske om linjens "nye" endestation, kan følgende observeres:

Når busserne ankommer til Christiansborg Slotsplads fra Slotsholmsgade (linje 66 overtog fra december-køreplansskiftet igen betjeningen af Christians Brygge fra linje 9A) kører de over selve Holmens Bro og til stoppestedet i Holmens Kanal for linje 1A og 26 mod Østerport, hvor eventuelle passagerer afsættes. Dette stops officielle Movia-navn er "Holmens Kirke", og det var før blot et almindeligt stoppested for linje 66 mod Kvæsthusbroen. Nu har det fået teksten "66 Afsætning" på den gule stoppestedstop. Efter afsætning køres tom rundt om Holmens Kirke, altså til højre forbi Nationalbanken, over Børsbroen og til højre igen ad Børsgade frem til det gamle endestationsstoppested for linje 37.

Linje 66-bus på vej rundt om Holmens Kirke

Denne linje 66-bus har netop afsat passagerer i Holmens Kanal ud for Holmens Kirke og er nu tom på vej til Børsbroen for at komme til den gamle linje 37-endestation. Bemærk, at bussen skilter den nu ubetjente destination Kvæsthusbroen. Sådan skiltede alle de linje 66-busser, Deres udsendte så på den første dag med den nye endestation. Foto: Thomas de Laine.

"Linje 37-endestationen" ligger ved stoppestederne for linje 2A, 9A og 40 mod Hovedbanegården (med officelt navn "Børsen"), men trukket længere tilbage mod Knippelsbro. Linje 66 har ikke nogen passagerudveksling her, og der findes heller ikke læskærm og stoppestedsstander, men busserne udligner på stedet (dog er der vist en tendens til at udligne ude i den smalle del af busbanen lidt nærmere Knippelsbro, så afgang bliver nemmere). Ved afgang køres der over i venstresvingsbanen mod Slotsholmsgade, hvor der optages passagerer ved stoppedet med det officielle navn "Børsen" (der var og er ikke noget korresponderende stoppested i Slotsholmsgade i modsat retning).

Linje 66-bus i den gamle linje 37-endestation

En linje 66-bus udligner ved det stoppested, der indtil 2002 fungerede som endestation for den gamle linje 37. Fotografen har ryggen til Holmens Kirke, mens Børsen udgør baggrunden for bussen. Foto: Thomas de Laine.

I den tekstmelding om ændringen, der 5. januar var at finde på Movias hjemmeside, bruges der ikke noget entydigt navn for endestationen:

Linje 66 kører kun til Holmens Kirke

Linje 66 kører i retning mod Kvæsthusbroen kun til Holmens Kirke. I retning mod Emdrup kører bussen fra stoppestedet Børsen i Slotsholmsgade. Det betyder at bussen ikke kører til stoppestedet Holmens Kirke, Tordenskjoldsgade, Nyhavnsbroen og Kvæsthusbroen. Det gælder fra den 05-01-2015 kl 5:00 Det skyldes forskellige vejarbejder i Toldbodgade og Sankt Annæ Plads.

De gule sedler på stoppestederne på den nu helt ubetjente rute gennem Holbergsgade til Sankt Annæ Plads/Kvæsthusbroen (linje 11A blev nedlagt ved nytår) bekendtgør, at linjen "afkortes ved Børsen".

Man er altså ikke konsekvent, men det er måske tilsigtet og hænger sammen med navngivningsproblematikken: Linje 66 betjente tidligere stoppestedet "Holmens Kirke" i begge retninger, idet navnet i retningen mod Emdrup dækker over stoppestedet fælles med linje 1A og 26 i Holmens Kanal lige øst for Bremerholm. Havde man skrevet på stoppestederne, at linje 66 blev afkortet ved Holmens Kirke, kunne nogle passagerer måske finde på forgæves at afvente linje 66 ved stoppestedet i Holmens Kanal.

Det fremgår i øvrigt videre af de gule sedler, at ændringen kun forventes at vare til ultimo april 2016. Baggrunden for afkortningen af linje 66 er, at byggeriet af en parkeringskælder ved Skuespilhuset medfører en spærring af Sankt Annæ Plads. Om linjen vender tilbage til Holbergsgade og Kvæsthusbroen, når det kommer til stykket, må tiden vise. Antallet af passagerer på strækningen var behersket, og dem, der var, har ikke langt til mere højfrekvente alternativer.

Inde i busserne findes et hængeskilt om afkortningen, hvor det hedder, at linje 66 cirka et år frem kun kører mellem Emdrup Torv og Holmens Kirke, og at dette skyldes vejarbejde. Altså en helt tredje nuance af såvel varighed som endestationsnavn.

Gult opslag på stoppestederne

Opslaget på stoppederne på den nu ubetjente linje 66-rute - her fra Sankt Annæ Plads.

Hængeskilt i busserne

Hængeskiltet i busserne.

Køreplanen på Movias hjemmeside er i skrivende stund ikke ændret. Her vises simpelthen køreplanen fra 14. december 2014, som inkluderer strækningen helt til Kvæsthusbroen!

Hvad skilter busserne så? På premieredagen, mandag 5. januar, kørte busserne på linje 66 endnu med skiltningen "66 Kvæsthusbroen". Spændingen er dermed intakt, men den må antages at blive forløst snarest.

Kommentarer

Sikandar

Skrevet

Mht. linje 22, så er det Movias køreplanlægger, som klart mener, at Avedøre Byvej er misvisende for så tror folk den kører til Avedøre St.!!?
I starten programmerede jeg vores manuelle skiltning med Avedøre, Byvej/Kettevej, som vi heller ikke hørte et ondt ord for :-)

Thomas de Laine

Skrevet

Et billede af linje 22 med skiltningen "Avedøre, Kettevej/Byvej" taget 5. maj 2014 kan nu ses her: http://myldretid.dk/billeder/vis_billede.php?foto_id=4714

Sådan set er det nok rigtigt, at mange vil tro, at der med "Avedøre" menes området omkring S-togsstationen af samme navn. Tilsvarende vil de fleste nok opfatte f.eks. "Ishøj", "Greve" eller "Jersie" som byerne langs stranden/S-banen og ikke de gamle landsbyer lidt længere inde i landet.

Men med "Kettevej, Sløjfen" overlader man da passagererne helt til sig selv...

Sikandar

Skrevet

Linje 93N har igennem længere tid også skiltet "Oldvejsparken" fra Københavns Rådhusplads, hvilket også er helt håbløst! Nu håber jeg at min skiltefil kommer i igen, og så står der "Gevninge, Oldvejsparken" - måske burde der stå "via Roskilde St.", men så langt så godt.

Dvg

Skrevet

66 kører i dag med destinationen Holmens Kirke på busserne.

Jesper

Skrevet

Du har glemt at nævne linje 19. Da Metroen blev åbnet 20.10.2002, blev linje 19 forkortet fra Lufthavnen til en sløjfe med uret Havnegade>Børsbroen til Børsen (Christiansborg) og retur til Nordhavn st. Pga. klager blev linjen dog allerede 12.1.2003 forlænget til Amager Centret og sløjfen omkring Holmens Kirke blev nedlagt. Behovet for linje 19 var ikke større end at hele linjen blev nedlagt 16.3.2008 - og forinden var aftenkørslen stoppet fra 24.8.2003.
Linje 66 får i øvrigt ny køreplan fra 25.1.2015, så endestationen bliver Børsen i begge retninger (dvs. både af- og påstigning).

niels hertz

Skrevet

I dag står der »66 Børsen« som destination i stedet for »66 Holmens Kirke«.

Thomas de Laine

Skrevet

"66 Børsen" på busserne! En gang i mellem får man tingene, som man gerne vil have dem :-)

Niels Hertz

Skrevet

30 juni - nu kører linje 66 igen til Holmens Kirke

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.