Myldretid

Menu

Blog

Indtryk fra Køge Nord

Af Thomas de Laine | Skrevet i På gaden | Endnu ingen kommentarer

I går blev Køge Nord station og den nye jernbane København-Køge Nord-Ringsted som bekendt indviet. Det var Køge Nord, der dannede rammen om de fleste af festlighederne, og da jeg jo ydermere er vokset op i Køge, måtte jeg selvfølgelig kigge nærmere på det nye monstrum af en station. Alle billederne er fra indvielsesdagen 31. maj. Se i øvrigt også Myldretids billeder af indvielsestoget mv.

Køge Nord er selvfølgelig en station på den nyanlagte højhastighedsbane, men samtidig er der også etableret perroner for S-togene på Køge Bugt-banen. I den forbindelse er det lidt tankevækkende, at Køge Bugt-banen - som åbnede på dette stykke i september 1983 - stadig er en af landets nyeste jernbaner. Mellem fjernbanedelen og S-banedelen af stationen ligger Køge Bugt Motorvejen, og den lukkede gangbro på 225 meter, der forbinder de to stationer, er temmelig markant.

Køge Nord set fra vest

Velkommen til Køge Nord! Der er nok dem, der vil mene, at gangbroen mest af alt ligner et kæmpestort udstødningsrør, der er blevet lagt på tværs af en motorvej og to jernbaner. Foto: Thomas de Laine.

Vestenden af gangbroen

Vestenden af gangbroen. Foto: Thomas de Laine.

"Udstødningsrøret" set fra siden

"Udstødningsrøret" set fra siden, når man kommer af rulletrappen. Foto: Thomas de Laine.

Udkig over busterminal

Vestenden af gangbroen har en lille udsigtsplads, hvor man bl.a. kan følge, hvad der sker på busterminalen for linje 101A. Foto: Thomas de Laine.

På vestsiden af stationen er der etableret en busterminal, der skal bruges af Køges bybuslinje 101A, som nu forlænges til stationen. Ruteføringen for 101A er ikke den endelige, som forudsætter bygningen af en særlig busbro over jernbanen til Roskilde. Køge Kommune vil gerne have denne strækning til at være "+Way".

I vest ligger også de første parkeringspladser til et Parkér&Rejs-anlæg, og Køge Bugt Motorvejen fik etableret en frakørsel ved Egedesvej, der åbnede i september 2015, så man nemt kan komme hertil. Trods udvidelser er Køge Bugt Motorvejen belastet af trængsel, og ved Køge Nord - lidt nord for sammenfletningen mellem Vestmotorvejen og Sydmotorvejen - indfinder problemet sig allerede ved sekstiden på hverdagsmorgener. I en vis forstand ligger Parkér&Rejs-anlægget derfor "for sent" på turen mod København.

Gangbroen skulle efter tidligere planer have haft store elektroniske informationstavler på sydsiden, så bilister kørende mod nord kunne se antal ledige parkeringspladser og næste afgangstider for tog fra stationen, men det måtte opgives.

Der demonstreres mod Ring 5 Syd

Gruppen "Nej til Ring 5 Syd" benyttede lejligheden til at demonstrere modstanden mod en ny motorvejsstrækning, der senest er blevet del af den politiske aftale om investeringer i infrastruktur for 110 mia. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i foråret. Ring 5 Syd vil efter planen forbinde Frederikssundsmotorvejen, Høje Taastrup og Køge og vil løbe vest for Køge Bugt Motorvejen på en måde, der faktisk minder lidt om den netop indviede jernbanes forløb parallelt med S-banen. Gruppen ønsker andre løsninger end en ny motorvej af hensyn til bl.a. klima, miljø og natur, f.eks. bedre udnyttelse af den eksisterende motorvej med vendbare vognbaner, mere samkørsel osv. Der blev uddelt foldere, og gruppens gule skilte hang også som "valgplakater" på lygtepæle i området. Den tilknyttede Facebook-gruppe har pt. 4.800 medlemmer. Foto: Thomas de Laine.

Afgangsplakater

De kendte gule afgangsplakater findes også på Køge Nord, hvor de allerede nu lister InterCity Lyn-togene, der først omlægges til den nye bane fra 8. juli. Foto: Thomas de Laine.

Fjernbanedelen af stationen har en ø-perron for tog mod København (spor 3-4) og en ø-perron for tog mod Ringsted (spor 6) og Køge-Næstved (spor 7). De to yderste spor (3 og 7) er forbundet med "Lille Syd", banen Roskilde-Køge-Næstved, men der køres i første omgang slet ikke på denne forbindelse. Fra 1. juni 2019 køres der alene et dieselregionaltog i timen, der fra Ringsted skal ad Sydbanen. Køge Nord bliver en InterCity-station fra 8. juli, hvor også InterCity Lyn-togene føres ad den nye bane med stop på stationen. Fra december-køreplansskiftet bliver lyntogene dog gennemkørende, men til den tid flyttes også en del af de almindelige InterCity-tog til den nye bane, og de vil stoppe på Køge Nord. Det er i øvrigt første gang, Køge kobles på InterCity-systemet.

Billet- og Rejsekort-automater

På vestsiden af stationen findes en billetautomat og en Rejsekort-automat. Skulle den maskine, man behøver, være ude af drift, må man gå de cirka 225 meter over gangbroen til S-togsdelen af stationen, hvor der også er en automat af hver type. Stationens vestside har også toiletter. Foto: Thomas de Laine.

Kig langs gangbroen i østlig retning

Udkig fra gangbroen i østlig retning med en af de turistbusser fra Herfølge Turistfart, der under indvielsesarrangementet kørte som shuttlebusser mellem Køge Nord station og Køge. Gangbroen spænder fra busterminalen og parkeringspladsen i vest over den nye jernbane, Køge Bugt Motorvejen (som ses i forgrunden) og en parkerings- og busvendeplads (med bussen) til S-banen i øst - i alt 225 meter. Det kan nok tage tid at skifte her. Foto: Thomas de Laine.

Mellem motorvejen og S-togsstationen er der placeret flere parkeringspladser og en busvendeplads, alt sammen med adgang fra Egedesvej i nord. Buslinje 120, der ellers kører på Nylandsvej i boligkvarteret øst for stationen, vil fremover gøre en afstikker ad Egedesvej hertil og retur. Denne omlægning er finansieret ved, at linjens hidtidige myldretidsture mellem Ølby st. og Søparken nordøst for Køge Nord er inddraget. Herved får Nylandsvej kun to busser i timen mod hidtil fire i myldretiden, men omvendt vil en del af passagererne langs vejen nok fremover blot gå til Køge Nord st.

Så vidt, så godt, men Region Sjælland har efterfølgende besluttet at spare linje 120's strækning fra Karlslunde til Køge væk. En ny løsning er endnu ikke fundet, men i Køge Kommunes overvejelser indgår at forlænge kommunens anden A-buslinje, linje 102A, op til Køge Nord st. I Herfølge overvejer man i øvrigt senere at lade linje 102A køre ind via Herfølge station, når strækningen Næstved-Køge kommer til at få direkte tog til København via Køge Nord og den nye bane.

Kig langs gangbroen i vestlig retning

Udkig fra gangbroen mod vest. Ved trappen ned til spor 3-4 (mod København) ses bl.a. en kameramand. Foto: Thomas de Laine.

Gangbroen indvendigt

Gangbroen er på mange måder ganske flot indvendigt, og man må håbe, den får lov at blive ved med at være det, for stationen er ubemandet. På dette billede er et par drenge på skateboard og løbehjul på vej gennem røret, og jeg så også en hundelufter! Foto: Thomas de Laine.

S-togsdelen af stationen er egentlig bare et par perroner lagt på ydersiden af den eksisterende banestrækning. Det kræver omkring et ekstra minuts køretid på Køge Bugt-banen at holde på Køge Nord, men for linje E's vedkommende blev dette indvundet ved, at linjen siden december 2018 ikke længere standser på Friheden st. Klagerne over dette er i øvrigt ikke udeblevet, heller ikke fra politisk hold.

S-banesekskant

Ved busvende- og parkeringspladsen mellem S-banedelen af stationen og motorvejen er der opstillet en S-bane-sekskant. På vestsiden af stationen er det en DSB-sekskant. Som det ses, har S-bane-sekskanten allerede fået en skade, så "fejlen" bliver muligvis rettet snart? Foto: Thomas de Laine.

S-togslinjekort med Køge Nord og den nye bane

På den nordgående S-togsperron finder man dette linjekort, som inkluderer såvel Køge Nord station som den nye fjernbanestrækning.

S-togslinjekort med metrocityringen

Mindre vellykket er tilføjelsen af metrocityringen på S-togskortet.

"Not in My Backyard!" er en klassisk reaktion fra dem, skal være naboer til f.eks. meget synlige eller støjende infrastrukturanlæg. Nu havde Køge Nords naboer i øst i forvejen både S-bane og motorvej, men der er sikkert ikke udelt begejstring for den karakteristiske gangbro ganske kort fra baghaverne. Til gengæld har man fået skabt en slags vartegn for området, der på vestsiden forventes at gennemgå en stor udvikling i de kommende år.

Køge Nord set fra østsiden

Sådan ser stationen ud fra villakvarteret mod øst. Foto: Thomas de Laine.

Kommentarer

Ingen har endnu kommenteret dette indlæg.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.