Myldretid

Menu

Blog

(H)jul i Udkantsdanmark - del 6/24

Af Thomas de Laine | Skrevet i (H)jul i Udkantsdanmark | 1 kommentar

Nye læsere bør begynde med første del.

Bøvelse byråd holdt ordinært møde den første tirsdag i hver måned. Niels' bror var derfor begyndt at pløje mødedokumenterne igennem. Skolesammenlægningen og en række andre besparelser var på dagsordenen. Selve beslutningen skulle ikke tages nu, men på sidste møde havde byrådet bedt forvaltningen om at undersøge de nærmere konsekvenser af forskellige ideer til at finde besparelserne.

Første punkt drejede sig dog om noget helt andet, nemlig en mulig ændring af lokalplanen for Øster Bøvelse. En række forretningsdrivende østerbøvelseliker ville gerne lave et "hypermarked" i bydelen for at tiltrække flere handlende til Bøvelse-området og være en modvægt til Rettesteds mange tilbud. Men hypermarkedet krævede altså en ændring af lokalplanen, for der var stort set ikke mulighed for flere butikskvadratmetre i Øster Bøvelse, som lokalplanen så ud nu. "Hmm," tænke Niels' bror. "Var det ikke bare for at trække folk over til Øster Bøvelse fra Vester Bøvelse?" Han noterede sig, at han var imod.

Så kom det væsentlige. Kulturforvaltningen havde undersøgt potentialet for besparelser på deres område. De pegede i et notat på budgettet for biblioteket. Ved forrige års budgetforhandlinger havde byrådet vedtaget at billiggøre driften af bogbussen ved at lade den komme knap så ofte på besøg de forskellige steder. Hvor den for eksempel før kom til Skrællinge og Yderstolperup hver 14. dag, kom den nu kun hver sjette uge. Samtidig havde man søgt at øge indtægterne ved at sætte bøderne op. Ved aflevering senere end udløbet af den fireugers lånetid, blev låneren pålagt et gebyr på 75 kr. per materiale. Administrationen gjorde opmærksom på, at udlånet fra bogbussen var faldet markant det seneste år, hvilket man tilskrev de elektroniske mediers hastige fremmarch. Derfor foreslog man bogbusordningen helt nedlagt, hvorved forvaltningen kunne finde den af byrådet ønskede besparelse. "Ingen indvendinger," skrev Niels' bror ud for punktet på dagsordenen.

Kompensationen

Nedlæggelse af lokalruten i Øster Bøvelse var næste punkt. Teknik- og miljøforvaltningen havde undersøgt de økonomiske og betjeningsmæssige konsekvenser i samarbejde med trafikselskabet. Et bortfald af ruten ville give en del af de daglige passagerer længere afstand til nærmeste stoppested, idet de fremover måtte bevæge sig hen til stoppestedet for regionalruten mellem Knolderød og Rettested, der betjente begge bøvelserne og lokalområdet imellem. Et hjørne af Øster Bøvelse ville dog få ret langt at gå, men disse borgere kunne henvises til, at der jo snart kom en god stiforbindelse til Vester Bøvelse, påpegede forvaltningen. Det gik nok, mente Niels' bror.

Til sagen om lokalruten var der også et bilag. Det viste sig at være trafikselskabets svar til teknik- og miljøforvaltningen. Trafikselskabet skrev, at lokalruten i Øster Bøvelse godt kunne nedlægges fra sommeren 2011 som forudsat, men at trafikselskabet og dermed Knolderød-Bøvelse Kommune var forpligtet af kontrakten med KnoldBus, som kørte ruten. KnoldBus' kontrakt løb til 2014, og i tilfælde af, at kørslen helt bortfaldt, havde vognmanden krav på en vis betaling for den resterende kontraktperiode. Trafikselskabet kom dog selv med et løsningsforslag:

Såfremt kommunen ønsker samtidig at udvide kørslen på rute 561 (indtil 12. december 2010 rute 361) af hensyn til det øgede antal uddannelsessøgende til Bøvelse Skole, der vil følge af en nedlæggelse af Skrællinge Centralskole, kan kontraktspørgsmålet vedrørende KnoldBus løses ved at tildele den udvidede kørsel på rute 561 til KnoldBus. Den ekstra kørsel på rute 561 vil dog ikke alene kunne udgøre den fornødne kompensation til KnoldBus, som i så fald vil have for stor nedgang i antallet af køreplantimer. Det er dog muligt inden for den gældende kontrakt med den nuværende entreprenør på rute 561, Skrællinge Turist & Minibus, at reducere denne vognmands kørsel på ruten i et vist omfang, således at KnoldBus også kan tildeles disse køreplantimer i kompensation. Derved kan begge kontrakter overholdes, og Knolderød-Bøvelse Kommune vil ikke være nødsaget til at betale for mere kørsel, end kommunen ønsker udført.

Dén var værre! Hvis Niels' bror skulle tiltræde forslaget om at nedlægge Skrællinge Centralskole, ville han være nødt til også at stemme for en reduktion i broderens kørsel for trafikselskabet! Pludselig så det hele mere kompliceret ud. Hvad ville Niels ikke sige, når han hørte det? Det byrådsarbejde var da heller ikke andet end bøvl!

Vil Niels' bror stadig have forslagene gennemført?
Kan forholdet mellem Niels og Klavsen fra KnoldBus holde til det hele?
Hvad hedder Niels' bror egentlig?

Gå ikke glip af den øretæveindbydende fortsættelse!

Kommentarer

Peter Berggrén Brandsen

Skrevet

Det her er den mest spændende "bog" jeg har læst i årevis :-) Og i hvertfald den bedste julekalender længe

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.