Myldretid

Menu

Blog

Arkivpakkekalenderen 10/24: Den første oliekrise

Af Thomas de Laine | Skrevet i Bushistorie, Jernbanehistorie, S-togshistorie, Arkivpakkekalenderen | Endnu ingen kommentarer

DSB havde erstattet sine sidste damplokomotiver med dieselmaskiner i 1970. Aarhus havde erstattet sine elektriske sporvogne med busser i 1971. København havde sagt farvel til de sidste trolleybusser i 1971 og den sidste elektriske sporvogn i 1972. Og i 1973 kom den første oliekrise!

Baggrunden var krigen mellem Israel, Egypten og Syrien i efteråret 1973, hvor flere af de olieproducerende lande ønskede at lægge pres på bl.a. Vesteuropa. Midlet var at hente mindre olie op af undergrunden, men til gengæld sælge det dyrere. En tønde råolie kostede derfor i december 1973 næsten fire gange så meget som to måneder tidligere. Og det kunne mærkes i Vesteuropa, der hovedsageligt var nødt til at købe sin olie udefra.

Under denne første oliekrise indførtes i Danmark blandt andet de såkaldte bilfri søndage, hvor man ikke måtte køre i bil, medmindre man f.eks. var læge, i hvilket tilfælde man kunne få en særlig tilladelse. Den første bilfri søndag var 25. november 1973, og herefter var hver søndag bilfri til og med 10. februar 1974. Dog sprang man søndag 23. december over. Men på disse søndage måtte man altså søge over i den kollektive trafik, ligesom det naturligvis blev dyrere at bruge sin egen bil ugens øvrige seks dage.

Den kollektive trafik, der nu i alt væsentligt kørte på diesel, var imidlertid også ramt, så der blev indført midlertidige nødkøreplaner med indskrænkninger i driften. Det forekom også, at man lod rækker af busser holde parkeret ved endestationerne mellem myldretiderne for at spare tomkørsel.

Her følger nogle eksempler på oliekrisekøreplaner fra vinteren 1973-74.

Københavns Sporveje

Midlertidig køreplan for linje 9 gældende fra 14. januar 1974. Bemærk bl.a., hvor begrænset betjeningen til Lufthavnen var:

Oliekrisekøreplan for linje 9 - forside
Oliekrisekøreplan for linje 9 - bagside

Og denne køreplan for linje 37 fra 1. december 1973:

Oliekrisekøreplan for linje 37

Private rutebilselskaber

Forenede Rutebiler indskrænkede bl.a. driften på linje 162 mellem Emdrup, Gladsaxe, Herlev og Glostrup fra 5. december 1973:

Oliekrisekøreplan for linje 162

Hos Hærvejens Bus Linier blev det også nødvendigt med indskrænkninger. Køreplanen bærer en ikrafttrædelsesdato, der ligger før krigsudbruddet, nemlig 30. september 1973 og inkluderer en reklame for Nordisk Olie- og Gummiimport! Men det skyldes vist, at man trykte oven på den ordinære køreplan.

Oliekrisekøreplan fra Hærvejens Bus Linier - forside
Oliekrisekøreplan fra Hærvejens Bus Linier - bagside

DSBs rutebiler i Nordsjælland

Statsbanernes rutebiltjeneste i Hørsholm udsendte dette tillæg til køreplanen for ruterne 184, 185, 313 og 353 med gyldighed fra 4. december 1973. Som det ses, bortfaldt der primært nogle ture mellem myldretiderne og om aftenen, men også enktelte ture i morgenmyldretiden.

Oliekrisekøreplan - DSB i Hørsholm

S-banen

DSB var også nødt til at lave indskrænkninger i S-togsdriften, hvor dele af linjerne C og E bortfaldt om aftenen på hverdage samt om lørdagen, hvilket denne seddel fra DSB dateret 8. december 1973 forklarer. Linje E supplerede normalt B-linjen til Taastrup, mens linje C normalt supplerede B-linjen til Holte og A-linjen til Ballerup.

Oliekrisekøreplan - S-banen

København-Korsør

Statsbanerne udsendte også denne håndrettede version af køreplanen for strækningen København-Korsør gældende for perioden 2. januar-10. april 1974, hvor man havde indtegnet de ture, der bortfaldt, og skrevet bemærkninger om bestemte ugedage.

Oliekrisekøreplan København-Korsør

Kommentarer

Ingen har endnu kommenteret dette indlæg.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.