Myldretid

Menu

Blog

Arkivpakkekalenderen 17/24: Ballerup Bybusser anno 1971

Af Thomas de Laine | Skrevet i Bushistorie, Arkivpakkekalenderen | Endnu ingen kommentarer

Et 50 års jubilæum blev her i efteråret passeret uden nogen officiel markering. 2. oktober var det nemlig et halvt århundrede siden, Jørgen Andersen lagde grunden til det nuværende Gråhundbus ved at begynde at køre bybus i Ballerup.

Jørgen Andersen var dengang lige knap 24 år og havde indtil da bl.a. arbejdet hos Therkildsen i Bagsværd og Forenede Rutebiler i Gladsaxe. Men nu var det tid til at være selvstændig, og i Ballerup kunne han se et hul i busbetjeningen at lukke. På et tidspunkt, hvor man ellers flere steder var ved at løbe ind i økonomiske problemer i buskørslen, startede Jørgen Andersen altså en by rute op: Ballerup Bybus, der naturligvis bar linjenummer 1, kørte fra 2. oktober 1967 mellem stationen, Hedeparken og Magleparken i fast 20-minuttersdrift ligesom S-toget.

Til kørslen anskaffedes en brugt bus fra Stephansen, og dette er baggrunden for, at bemalingen på Stephansens og Jørgen Andersens busser lignede hinanden så meget. Derudover købtes også en reservevogn, som dog aldrig nåede at blive indregistreret. Den ene køreklare bus, Jørgen Andersen selv som chauffør og oprindeligt blot yderligere én chauffør var i begyndelsen hele busselskabet, men der kom hurtigt til at ske udvidelser med overtagelse eller genoprettelse af flere ruter, som andre vognmænd opgav, ligesom såvel personalet som vognparken naturligvis voksede.

Allerede fra december i åbningsåret kørtes således med endnu en (lånt) vogn i myldretiderne på linje 1, så der var 10-minuttersdrift med forbindelse til Cx-togene på Ballerup station, og senere hen eksisterede også en kort overgang en linje 2.

Juledag 25. december 1971 trådte denne køreplan i kraft, der omfattede alle Jørgen Andersens nu fem ruter:

Køreplan for Ballerup Bybusser

Omslag inkl. linjekort på køreplan for Ballerup Bybusser pr. 25. december 1971.

Køreplan for linje 1 mellem Ballerup station og Magleparken 1971

Opstillingen er anderledes end i dag, men Ballerup bybus er til at genkende. Køreplan pr. 25. december 1971.

Der indgik altså allerede efter fire år en række andre ruter i selskabet:

1971-køreplan for linje 157

Køreplanen for linje 157, Smørumnedre Ringlinie, fra 25. december 1971. Tidligere dette år var linjen blevet netop en ringlinje. Først senere indførtes også ture i urets retning.

Fælleskøreplaner for linje 156, 157 og 158 i 1971

I køreplanen fra 25. december 1971 var der meget brugervenligt opstillet fælleskøreplaner for strækningerne Ballerup-Ganløse for linje 156/158 og Ballerup-Måløv for linje 156/157/158.

Efter 1971

Linje 1 mellem Ballerup st. og Magleparken skiftede i 1974 linjenummer til 156, og sammen med linje 157 og 158 er den blandt de forholdsvis få linjer i Storkøbenhavn, der er kommet meget genkendeligt gennem HT-, HUR- og Movia-systemet op til i dag.

Jørgen Andersen udvidede sin virksomhed markant med årene, bl.a. ved opkøbet af Manza's Turistfart, overtagelsen af Hillerød Bybusser og etablering af fjernbuskørsel med ruten til Ystad-Rønne. Undervejs blev navnet Gråhundbus adopteret.

Da Jørgen Andersens HT-kørsel første gang kom i udbud, genvandt han den for en 4-årig periode, men 1. april 1994 var det slut: Linjebus vandt Ballerup-linjerne, mens De Hvide Busser vandt bybuskørslen i Hillerød. Jørgen Andersen havde slet ikke budt på sidstnævnte.

Efter 1994 har Gråhundbus således handlet om fjernbuskørsel, men her kunne "Hr. And" også være kreativ. F.eks. drev Gråhundbus og City-Trafik, som Jørgen Andersen var medejer af, en overgang i samarbejde linje 864 mellem Ballerup og Aarhus via Grenaa-Hundested-overfarten. Det fungerede sådan, at Gråhundbus kørte fra Ballerup station til færgen i Hundested, hvor man gik ombord. På havnen i Grenaa stod en tidligere Gråhundbus-vogn, der nu tilhørte City-Trafiks afdeling i Skanderborg, klar til at fragte passagererne til Aarhus. På denne måde kunne man inden for de daværende rammer for fjernbuskørsel godt få lov til at konkurrere med Abildskous rute 888 mellem Aarhus og Valby! Linje 864 fik dog ikke nogen specielt lang levetid, hvorimod Bornholmerbussen blev en guldkalv.

Forside af køreplan for linje 864 Sommerkøreplan 1995 for linje 864

Sommerkøreplan 1995 for linje 864.

Kilder og videre læsning:

Thinggaard, Kim: Fra bybus til buskoncern. 25 år med Jørgen Andersen, Ballerup Bybusser. Med afsnit om Nordvestegnens bustrafik ved Jens Birch og Hillerød Bybusser ved Michael Sinding. Sporvejshistorisk Selskab, København 1992.

Kommentarer

Ingen har endnu kommenteret dette indlæg.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.