Myldretid

Menu

Blog

Arkivpakkekalenderen 8/24 og 9/24: Aarhus rutebilstation

Af Thomas de Laine | Skrevet i Bushistorie, Arkivpakkekalenderen | Endnu ingen kommentarer

Dagens arkivpakke er en spændende dobbeltudgave, der dækker både i går og i dag, hvilket vil sige, at der kun er én i stedet for to. Men hvis du nogensinde har været så uheldig at få noget "leveret" fra England med det forb... pakkefirma UK Mail (som absolut ikke må forveksles med Royal Mail), så vil du værdsætte 8 ud af 9 leverancer som en fænomenalt god præstation.

Århus er gennem hele denne artikel stavet "Aarhus" for at have lidt konsekvens trods skiftende retskrivningsregler mv. Det vil irritere nogen lidt på samme måde, som når UK Mail skal have stavet min egen adresse på Åbakkevej som Aabakkevej, hvorefter de ikke kan finde ud af at levere pakken alligevel.

Aarhus' to første rutebilstationer

Aarhus var tidligt ude med at få en rutebilstation, og der var et velkendt efternavn på banen, nemlig møller og senere rutebilejer Johan Strandgaard, der fik samling på de forskellige parter. Rutebilejerne, der kørte ind og ud af Aarhus, fik på denne måde i løbet af 1923 etableret en rutebilstation i Rosensgade med indkørsel fra Graven.

1923-rutebilstationen havde dog kun kapacitet til 14 rutebiler, og da både ruternes antal og vognenes størrelse voksede, måtte man ret hurtigt finde på måder at udvide rutebilstationen på. Efter visse ombygninger kunne man ekspedere 14 ruter inde på selve rutebilstationen og yderligere 16 ruter på gaden uden for.

Større forhold var dog nødvendige, så man så sig om efter et bedre sted. Valget faldt på Amtmandstoften; et område der var blevet overtaget af Aarhus Kommune i forbindelse med omlægningen af byens banegårdsforhold, og som omkranses af Fredensgade, Sønder Allé og Ny Banegårdsgade. Rutebilejernes "Andelsselskabet Aarhus rutebilstation" lejede Amtmandstoften og bekostede ombygningen. Tidligere havde der været godsekspedition her, og statsbanernes gamle bygninger kunne delvist genanvendes som rutebilstation. Omkring 1936 benyttede 34 bilruter rutebilstationen på Amtmandstoften.

Rutebilstationen på Amtmandstoften

Rutebilstationen på Amtmandstoften i 1930'erne. Som det ses, skulle vognene holde på en langt mindre del af det trekantede område, end hvad der senere blev tilfældet. Foto fra Hurups bog.

Aarhus' tredje rutebilstation

Ligesom i Odense var pladsforholdene i begyndelsen af 1950'erne nok engang blevet for trange. I Aarhus valgte man imidlertid i stedet at udvide rutebilstationens område og modernisere den, fremfor at flytte den til en ny placering i byen. Her kunne man måske sige, at det da havde været oplagt at rykke en anelse tættere på Aarhus H, for Aarhus er stadig i dag en af den slags byer, hvor man skal ud på en lille spadseretur, hvis man ankommer med tog og ønsker at fortsætte rejsen med rutebil. Men det skete altså ikke.

Grunden med rutebilstationen havde hidtil været delvist anvendt af andre lejere, og delvist havde der været bygget rutebilgarager på den. Men nu blev området ryddet, så man fik fordoblet den af rutebilstationen anvendte del af arealet til omtrent 5.700 m2. På disse kvadratmeter opførtes i hjørnet nærmest banegården en kurvet rutebilstationsbygning med ventesal, kiosker og pakkeekspedition samt på førstesalen chaufførfaciliteter. En lille servicestation var der også blevet plads til. Bag begge byggerier stod arkitekterne Black-Petersen, Herbert Jensen og Malling Petersen.

Aarhus rutebilstation

Den helt nye Aarhus rutebilstation nær årsskiftet 1954/55. Foto fra Vingehjulet nr. 8, januar 1955.

Selve pladsen udlagdes med to lange og en kort perron med "kamme" til i alt 62 rutebiler. Begge de lange perroner havde perrontage, hvoraf det længste og sydligste var ført helt ind til rutebilstationsbygningen. Nedenunder rutebilstationen blev der placeret to store beskyttelsesrum med plads til 8-900 personer, men i fredstid blev de til parkeringspladser for omkring 70 biler.

Model af Aarhus rutebilstation

Model af den nye rutebilstation. De senere ombygninger er lettest at sammenligne med denne. Fra Vingehjulet nr. 8, januar 1955.

14. december 1954 blev den nye - og nuværende - rutebilstation indviet. Der var på dette tidspunkt 44 ruter med til sammen 247 daglige afgange. 11 af ruterne blev kørt af DSB, mens Fris i Hornslet, Vagn Nielsen i Skjød, Strandgaard i Brabrand m.fl. kørte de øvrige. Ifølge Vingehjulets beretning om den nye rutebilstation i januar 1955 blev ruterne, der anløb Aarhus rutebilstation, betjent med i alt 112 busser. Andelsselskabet Aarhus rutebilstation havde selvfølgelig som medlemmer de forskellige rutebilejere, der benyttede rutebilstationen, og det var nok engang andelsselskabet, der betalte for anlægget, som kostede cirka 1,1 million kroner - i hovedsagen lånte penge.

Aarhus rutebilstation i dag

Siden åbningen er der sket flere ændringer på rutebilstationen. Blandt andet er den længste af perronerne afkortet til fordel for fem bybusholdepladser nærmest krydset Sønder Allé/Spanien, og kammene ved den tredje, helt korte perron mod krydset Sønder Allé/Fredensgade er fjernet. På tværs af de tidligere kamme holder pt. ruterne 120, 121, 122 og 123.

I dag holder 17 rutebilruter inde på Aarhus rutebilstation (Midttrafiks rute 103, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 122 og 123 samt ruterne 202, 912X, 914X, 918X og 952X). 6 pladser bruges derudover af fjernbusser, hvoraf Flixbus alene fylder de fleste. Midttrafiks ruter 100, 109, 200, 302 og 400 samt bybusser holder også ved gadestoppesteder omkring rutebilstationen, og hertil kommer bybuslinjerne 3A og 33, der holder på den del af rutebilstationen, der er inddraget til bybuslinjer. Sidst, men ikke mindst, holder de fire buslinjer 80, 83, 84 og 85, der erstatter Odder- og Grenaabanerne, indtil letbanen åbner, også på Aarhus rutebilstation.

Andelsselskabet Århus Rutebilstation (CVR-nummer 24250296) blev i øvrigt opløst i november 2017.

Kilder og videre læsning:

Vingehjulet, 12. årgang, nr. 8, 25. januar 1955, s. 89-90. Udgivet af DSB, København.

Hurup, Nic. (red.): Dansk Person- & Rutebiltrafik samt Falcks Redningskorps. Danske Erhvervs Forlag, København 1936. - Særligt s. 55-57.

Midttrafiks terminalkort for Aarhus rutebilstation gyldigt til og med 16. december 2017.

Kommentarer

Ingen har endnu kommenteret dette indlæg.

Kommentér

Skal udfyldes!
Skal udfyldes! Vises ikke.